7 September 2022

De resultaten van het eerste onderzoek was halverwege het jaar 2022 bekend.

Op tumolcel kweken verkregen van patiënten die geopereerd werden voor met een graad IV-hersentumor (glioblastoom) is onderzoek gedaan naar CBD en THC. Uit de eerste bevindingen is gebleken dat CBD een groter remmend effect heeft op de tumorcellen dan THC. Momenteel concentreert het onderzoek zich op de combinaties van CBD en THC met andere chemotherapeutische middelen en bestraling, ook worden CBD en THC met elkaar gecombineerd. Uit de eerste resultaten hiervan is gebleken dat CBD en THC geen versterkend effect op elkaar hebben. Opmerkelijk genoeg lijkt CBD het effect van een chemotherapie middel niet te versterken, terwijl dit bij THC wel het geval blijkt te zijn. In de nabije toekomst worden op deze kweken ook combinaties gedaan met bestraling plus CBD en/of THC. Ook wordt gekeken of er mogelijkheden bestaan om met behulp van biomarkers (genen die een voorspellende waarde kunnen hebben) voor respons te kijken of vooraf bepaald kan worden of een patiënt baat heeft bij de behandeling met CBD en/of THC.

De tweede en derde fase van het fundamenteel onderzoek is nu afgerond

Van den Bent: ” Bij celkweek onderzoek van cellen verkregen van kwaadaardige hersentumoren bij mensen en cannabis zijn belangrijke observaties gedaan. Waar we op zoek waren naar eenduidige anti-kanker effecten van THC en CBD alleen of in combinatie met cytostatica liet dit onderzoek zien dat echt hoge concentraties CBD en nog hogere concentraties THC nodig zijn om anti-tumor effect te krijgen bij cellen verkregen van graad 4 hersentumoren, de zg glioblastomen. Dat roept een belangrijke vraag op: zijn dat soort concentraties van CBD (d.w.z. hoogte van de CBD-dosering) haalbaar bij mensen zonder al te forse bijwerkingen. Dat gaan we nu uitzoeken voor CBD, door patiënten met een glioblastoom waarbij de tumor teruggekeerd is 1 week voor te behandelen met een goede dosis CBD en daarna de tumor te verwijderen. Daarmee kunnen we de concentratie van CBD in de tumor meten en dus kijken of de dosis die nodig is voor een anti-tumor effect bij de echte tumor haalbaar is. Dit is belangrijk maar bewerkelijk onderzoek. Dit soort onderzoek wordt vaak overgeslagen bij geneesmiddelenonderzoek maar kan laten zien of doorgaan met de ontwikkeling van het middel zinvol is. Als uit dit kleine patiëntenonzerzoek genoeg bewijs wordt gehaald, kunnen we starten met een grootschalige patiëntenonderzoek wat wereldwijd nog nooit is gebeurd en baanbrekend is”.

Voor dat laatste onderzoek is veel geld nodig!

Steun Stichting Embrace Life en ga met ons de strijd aan tegen Kanker.

Resultaat eerste en tweede fundamentele onderzoek

© 2024 - Embrace life | Website laten maken door Avancé Communicatie