Kanker anders benaderen

Ongeveer één op de drie Nederlanders krijgt in zijn of haar leven vroeg of laat kanker. En anderen maken het van dichtbij mee.

Embrace Life wil geld inzamelen voor onderzoek naar zeldzame kankersoorten. Het eerste onderzoek dat wij mogelijk willen maken, betreft de medicinale werking van hennep, oftewel cannabis. Welke werkende stoffen in de hennepplant hebben invloed op de kankercellen? Is er meer uit de plant te halen dan de bekende THC-olie en CBD-olie, denk aan andere componenten uit de hennepplant, zoals CBG of CBDA?

Er zitten meer dan 120 werkende stoffen in de hennepplant is uit eerder onderzoek gebleken. Hoe werken deze in combinatie en/of los van elkaar?

De resultaten van het eerste onderzoek zijn net bekend en vindt nog op celniveau plaats.
Op tumolcel kweken verkregen van patiënten die geopereerd werden voor met een graad IV-hersentumor (glioblastoom) is onderzoek gedaan naar CBD en THC. Uit de eerste bevindingen is gebleken dat CBD een groter remmend effect heeft op de tumorcellen dan THC. Momenteel concentreert het onderzoek zich op de combinaties van CBD en THC met andere chemotherapeutische middelen en bestraling, ook worden CBD en THC met elkaar gecombineerd. Uit de eerste resultaten hiervan is gebleken dat CBD en THC geen versterkend effect op elkaar hebben. Opmerkelijk genoeg lijkt CBD het effect van een chemotherapie middel niet te versterken, terwijl dit bij THC wel het geval blijkt te zijn. In de nabije toekomst worden op deze kweken ook combinaties gedaan met bestraling plus CBD en/of THC. Ook wordt gekeken of er mogelijkheden bestaan om met behulp van biomarkers (genen die een voorspellende waarde kunnen hebben) voor respons te kijken of vooraf bepaald kan worden of een patiënt baat heeft bij de behandeling met CBD en/of THC.
De tweede en derde fase zal eind 2022 worden afgerond waarna hopelijk voor het eerst in de historie een patiënten onderzoek zal plaatsvinden met medicinale cannabis. Er is hiervoor veel geld nodig! Steun Stichting Embrace Life en ga met ons de strijd aan tegen Kanker.

Donaties

1206

Acties

8

Sponsoren

38

Opgehaald

350.565
Livestream Embrace Life - Erasmus MC Foundation

17 Mei 2021

Cannabis: wondermiddel tegen kanker?

Erasmus MC doet onderzoek

Onderzoek naar wietolie bij hersentumoren

 

SCHIE TV: Is cannabis het wondermiddel tegen kanker?

 

© 2022 - Embrace life | Website laten maken door Avancé Communicatie