De Stichting is opgericht op 21 februari 2019 onder de naam Stichting Embrace Life door notaris mr. J.J.C. Krabbendam, kantoorhoudende te 3111 AW Schiedam, Tuinlaan 82. Stichting Embrace Life is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74062484 met RSIN nummer 859760170. Het bankrekeningnummer van de stichting is NL37 INGB 0009016086. Alle informatie en stukken worden gepubliceerd op de website: www.embracelife.nl Contacten met de stichting verlopen via info@embracelife.nl of per post naar Postbus 1605, 3260 BC Oud Beijerland en Antwoordnummer 91, 3260 VB Oud Beijerland.

Het bestuur van Stichting Embrace Life bestaat uit:

– Rob Candeias (voorzitter/oprichter Embrace Life en fondsenwerver algemeen)

– Olga van Harmelen-Veenman (mede oprichter Embrace Life, penningmeester Stichting)

Leden:

  • Daniele Kruining (fondsenwerver)
  • Ed Janssen(fondsenwerver)
  • Annemiek Candeias (fondsenwerver)

Het ligt in de verwachting dat de stichting dit jaar een adviesraad of een Raad van Toezicht aanstelt om toe te zien of het bestuur zich houdt aan de doelstellingen en missie van Stichting Embrace Life.

Omdat Stichting Embrace Life zich richt op het werven van fondsen voor wetenschappelijk gezondheidsonderzoek, is de stichting aan zeer strikte spelregels gebonden. Deze spelregels hebben wij geïmplementeerd in de volgende reglementen/spelregels die wij nauwgezet naleven:

© 2024 - Embrace life | Website laten maken door Avancé Communicatie