26 April 2023

Bij celkweek onderzoek van cellen verkregen van kwaadaardige hersentumoren bij mensen en cannabis zijn belangrijke observaties gedaan. Waar we op zoek waren naar eenduidige anti-kanker effecten van THC en CBD alleen of in combinatie met cytostatica liet dit onderzoek zien dat echt hoge concentraties CBD en nog hogere concentraties THC nodig zijn om anti-tumor effect te krijgen bij cellen verkregen van graad 4 hersentumoren, de zg glioblastomen. Dat roept een belangrijke vraag op: zijn dat soort concentraties van CBD (d.w.z. hoogte van de CBD dosering) haalbaar bij mensen zonder al te forse bijwerkingen. Dat gaan we nu uitzoeken voor CBD, door patiënten met een glioblastoom waarbij de tumor terug gekeerd is 1 week voor te behandelen met een goede dosis CBD en daarna de tumor te verwijderen. Daarmee kunnen we de concentratie van CBD in de tumor meten en dus kijken of de dosis die nodig is voor een anti-tumor effect bij de echte tumor haalbaar is. Dit is belangrijk maar bewerkelijk onderzoek. Dit soort onderzoek wordt vaak overgeslagen bij geneesmiddelen onderzoek maar kan laten zien of doorgaan met de ontwikkeling van het middel zinvol is. Prof. Dr. M.J. van der Bent (april 2023).

Update onderzoek april 2023

© 2024 - Embrace life | Website laten maken door Avancé Communicatie